Anine Fuglesang

Brug dine ord - de bliver ikke taget fra dig

Anine Fuglesang
Brug dine ord - de bliver ikke taget fra dig

Ungdomsudvalget

Det er nu, vi skal tale kulturpolitik med de unge politikere, inden de får indøvet autosvar, overdreven hovedgestus og anerkendende smil. Ungdomsudvalget tog til vælgermøde på Stengade, hvor kultur i hovedstaden blev diskuteret med syv unge kandidater på tværs af partier.

 

Først og fremmest skal der lyde et populistisk mange tak til Stengade for at afholde vælgermøde med unge kandidater op til kommunalvalget. Godt initiativ. Men det er en skam, at der ikke blev talt om brugerbetaling og spillesteder, der ikke modtager nogen form for støtte, og som selv må lave en forretningsstrategi, de kan køre efter. Der var derimod bred enighed om i panelet, at kulturen godt kan klare endnu flere midler. Der blev både foreslået kulturklippekort til unge, billigere foreningspriser og mere fokus på bibliotekets funktion og opdrag i lokalkulturen.

Det kunne dog have pyntet med nogle liberale holdninger i debatten. Ikke fordi det nødvendigvis selv er min holdning, men personligt synes jeg, at det kan være konstruktivt at sætte ideologier op mod hinanden, og se hvad resultatet kan blive. Især på en aften, hvor panelet viste sig ikke at være låst i deres holdninger. Alle i panelet var meget modtagevillige over for konstruktiv kritik - også fra de andre paneldeltagere. Dét - tilføjet en selvkritisk DF’er - skabte en meget ærlig atmosfære for både paneldeltagere og vælgere.

Tal og bliv hørt

Når dette blad kommer ud, er kommunalvalget bag os - men det er dialogen ikke. Uanset hvem af de unge kandidater, der har fået opfyldt deres drøm og kan sætte benene på Københavns Rådhus, er det stadigvæk din pligt som borger at kommunikere med de demokratisk valgte repræsentanter. De kommer ikke og tager dine ord - medmindre du beder dem om det - så kommer de. De er mennesker ligesom alle andre og har allerede en masse holdninger fra deres privatliv, som er baseret på subjektive opfattelser. Eksempelvis var kandidaternes viden om Distortion nærmest ikke eksisterende. De har været gæster; ja, men ingen af dem havde nogen idé om, hvordan festivalen økonomisk hænger sammen, hvem der har de forskellige scener på festivalen, og hvad den afledte effekt af gadearmbånd eksempelvis kan være for en industri, som på ingen måde har brug for, at forbrugerne begynder at opfatte den som ‘freemium’ på alle planer.
Kort fortalt bliver vi nødt til, som samlet musikerflok, at forstå, at vi skal skabe historier sammen og præsentere dem sammen. Vi kan ikke råbe i hver vores krog, hvis vi for alvor skal have politikernes opmærksomhed. No shit? … Well, shit! Disse kandidater er en del af fremtiden, og det er nu, vi har mulighed for at påvirke deres samfundsopfattelse og kulturforståelse, inden de med erfaring får indøvet autosvar, overdreven hovedgestus og anerkendende smil - uanset hvad du spørger om.
Det er ikke for at opfordre til systematisk og organiseret manipulation, men hvis ikke man får skabt en sammenfattet forståelse af synergien i musikken, så ender man med en flok politikere, som måske ikke forstår, at et angreb på orkestrene også kan have indflydelse på resten af musikscenen.

Mere ‘snak’ på Stengade

Vælgermødet foregik som sagt på Stengade og fungerede som afsæt for den efterfølgende festival Sorte Firkant, som for alvor må siges at være funderet i lokale samarbejder og kultur.
Jeg talte med Jim Q. Holm, spillestedsleder på Stengade, om arrangementet, som man godt kan forvente flere af i fremtiden.
- Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at Stengade blev endnu bedre til at lave arrangementer, der går på kryds og tværs. Arrangementer, som ikke kun er regulære koncerter med to tre bands per aften, en øl og så hjem. Vi gør det allerede en del. Sidste weekend havde vi for eksempel et arrangement kaldet Foodsharin. Vi er selvfølgelig et spillested, hvor koncerter og musikken er i fokus, men realiteten er, at der nogle gange skal noget andet til for at hive folk til, og det er derfor godt at tænke ud af boksen, fortæller han.
Men hvordan gik aftenen, hvis man spørger Jim Q. Holm?
- Super fedt. For mig var succeskriteriet at få det sat i stand. Hvor mange der kommer, er altid op og ned, men der var flere i dag, end da vi lavede noget lignende for cirka seks år tilbage. Der var overraskende mange, og det var dejlig fokuseret på musik og kunst.
Og hvad synes han så, om kandidaterne og de ting, de sagde?
- Det var meget bevidst, at vi lavede et vælgermøde for de unge kandidater. Al respekt for de ældre, men vi håber, at de unge har nogle visioner og endnu mere åbenhed i deres tilgang til ting. Det var befriende og dejligt at høre af dem sige: “Det der, ved jeg ikke, men det vil jeg finde ud af”. De kørte ikke på autosvar, og det var skønt, slutter Jim Q. Holm.

Af Daniel Engholt Carlsen