Anine Fuglesang

Gode tanker udvikler ikke talentmassen alene

Anine Fuglesang
Gode tanker udvikler ikke talentmassen alene

Kulturminister Mette Bocks talentpulje for unge kunstneriske talenter runger hult, når nu de kunstneriske uddannelser er under pres. I hvert fald hvis man spørger det nyetablerede Konservatoriestuderendes Fællesråd.

I protest over besparelserne på de kunstneriske uddannelser afbrød en gruppe studerende fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium (DKDM) sidste år deres eget konservatoriums jubilæumsfejring. De ønskede at adressere nedgangen af undervisningstimer, som skyldes to procents-besparelserne, og skabe et politisk fokus på dette. Det førte til, at kulturminister Mette Bock inviterede de studerende til en dialog, men de studerende følte sig hverken hørt eller forstået. De kom derfor frem til, at de i højere grad har brug for en samlet politisk stemme, som kan sætte deres problematikker på dagsordenen. Det har resulteret i Konservatoriestuderendes Fællesråd (KSF), som repræsenterer studerende fra konservatorier i hele landet.

Manglende undervisning

Esben Lindhardt Toft, hornist og studerende på DKDM, er medieansvarlig for det nye fællesråd. Han fortæller, hvordan de studerende samles trods forskelligheder, og at det, der samler dem, er lysten til øget kontakt internt og en mulighed for at samarbejde.

En af de problematikker, som særligt bekymrer de studerende, er to procents-besparelserne, idet de har ført til færre undervisningstimer. En problematik, som de studerende ikke mener, at kulturministeren er lydhør overfor. Eksempelvis har kulturminister Mette Bock i foråret nedsat en talentpulje, som skal styrke de unge, danske talenter i forhold til en international karriere. En indsats, som de studerende måske umiddelbart burde juble over. Men ifølge Esben Lindhardt Toft runger talentpuljen hult, når man i forvejen har store huller på de kunstneriske uddannelser, fortæller han:

- Vi er positive overfor alle indsatser, men vi synes som udgangspunkt, at man skal kigge på, hvad vi har i forvejen, og hvordan det fungerer. Der er store huller på for eksempel de klassiske konservatorier. Hos os underviser flere af underviserne gratis udover de timer, som de får løn for. Ellers får vi studerende ikke den undervisning, som vi bør have, og som kvalificerer os til et ordentligt niveau, fortæller han.

Morten Zeuthen, professor og leder af cellolinjen på DKDM, understøtter Esben Lindhart Tofts anke:

- Vi er blevet skåret meget, siden jeg startede for 20 år siden. Samtidig er kravene til de unge på ingen måde blevet mindre. Tværtimod er det blevet meget større, og vi som undervisere må gøre, hvad vi kan overkomme og nå for at hjælpe til. Når de studerende skal til konkurrencer, eksaminer eller anden profilering, må vi kigge på, hvad vi har af mulighed for at hjælpe; også selvom det resulterer i gratis arbejdskraft fra vores side, fortæller Morten Zeuthen og tilføjer:

- Den kontakt, man får via en-til-en undervisning, bliver personlig og danner en stærk loyalitet begge veje, og derfor vil vi gerne hjælpe, selvom det går udover vores betalte arbejde.

Grønthøsteren skærer hovedfagstimer væk, så jeg har meget svært ved at se relevansen af flere entreprenørskabstimer, hvis mit hovedfag forsvinder.
— Esben Lindhardt Toft, hornist og medlem af Konservatoriestuderende Fællesråd

Der skal handling bag ordene               

Mette Bock ønsker også, at man med talentpuljen skal øge vidensdelingen mellem konservatorierne og samtidig gøre de studerende mere klar til arbejdslivet gennem flere entreprenørtimer. Esben Lindhardt Toft understreger igen, at det er fine tanker, som kulturministeren byder ind med, men at der mangler handling og økonomi bag tankerne:

- Der udbydes allerede entreprenørskabstimer på konservatorierne, og vi vil da gerne have flere. Men det hænger ikke sammen med, at kulturministeren fortsat kører grønthøsteren over uddannelsen. Grønthøsteren skærer lige nu i kerneydelsen af alle uddannelser. Den er ved at skære hovedfagstimer væk, så jeg har meget svært ved at se relevansen af flere entreprenørskabstimer, hvis mit hovedfag forsvinder. Det er meget fint sagt af kulturministeren, men hun er nødt til at indse, at ting ikke kun kan styrkes på baggrund af gode tanker. Det skal også styrkes økonomisk, uddyber Esben Lindhardt Toft.

Morten Zeuthen tilføjer, at konservatorierne ikke er en synkende skude, men en ensrettet skude:

- Vi kan på konservatorierne ikke gøre mere, og vi kan ikke gøre det bedre. Der er ikke mere at koge suppe på. Jeg har dog lige fået at vide af vores rektor, at vi får tilbageført nogle penge, så vi kan have tre ekstra undervisningstimer i efteråret nu. Noget af vores arbejde bliver derfor kompenseret nu, men der er stadig store huller.

Vi kan på konservatorierne ikke gøre mere, og vi kan ikke gøre det bedre. Der er ikke mere at koge suppe på.
— Morten Zeuthen, professor og leder af cellolinjen på DKDM

Talentmassen skal styrkes gennem fødekæden

Overordnet virker kulturministerens talentindsats derfor en smule tom i forhold til de problematikker, som konservatorierne kæmper med. Esben Lindhardt Toft mener, at det er værd at debattere for fremtiden, hvor talentmassen skal komme fra, og hvordan de skal blive gode. Man skal derfor se på, hvordan musik generelt præsenteres for folk, og hvilken rolle musik gives i skolesystemet.

Derudover giver Esben Lindhardt Toft et bud på, hvordan man kan optimere talentet på konservatorierne. Ifølge ham vil det give et løft, hvis man kunne fastansætte nogle flere kapaciteter til at undervise:

- Det ville give underviserne bedre mulighed for at opbygge et realistisk arbejdsliv på konservatorierne samtidig med, at det ville øge motivationen og tiltrække de dygtige studerende, hvis der var en kontinuerlig tilstedeværelse af underviserne gennem hele semesteret. Det ville have en enorm betydning for den enkelte studerendes undervisning, uddyber Esben Lindhardt Toft og tilføjer, at konservatorierne allerede gør et stort arbejde med at udvikle talenter inden for de givne rammer, men at det besværliggøres med de kontinuerlige besparelser.

Af Petrine Puper Jørgensen Foto Britt Lindemann