Anine Fuglesang

Unge talenter hjælpes på vej af mentorer

Anine Fuglesang
Unge talenter hjælpes på vej af mentorer

Copenhagen World Music Festival er i fuld gang med tredje udgave af deres mentorordning. DMF København har støttet projektet fra dag ét, og her sætter festivalens leder, Annette Bellaoui, nogle ord på baggrunden for mentorordningen.

Hvad går CWMF’s mentorordning ud på?

Det er en mentorordning, hvor alle i princippet kan søge, men for at blive udvalgt skal man have et rimeligt musikalsk grundlag. Det vil sige et forholdsvis sammenspillet band eller en god solist.

Det band/den solist, der udvælges, får stillet en hel række eksperter til rådighed, der skal hjælpe med at opbygge karrieren. Først og fremmest mentororkestret, som deler ud af deres viden og erfaring, og hvor det er muligt, giver menteebandet lejlighed for at spille support. Derudover får man hjælp fra et PR-firma, der dels kan hjælpe med at skaffe presseomtale i både trykte medier og radio/tv og dels kan skrive og undervise i at skrive pressemeddelelser, en professionel fotograf til gode pressefotos, som alle både aspirerende og erfarne kunstnere behøver. Vejledning i fundraising, hjælp til videoproduktion, adgang til Dansk Musiker Forbunds kurser til medlemspris, karriererådgivning fra Dansk Musiker Forbund og Tempi samt international karrierevejledning.

Det udvalgte band/solist spiller sammen med deres menteeband til CWMF om lørdagen (første lørdag i september) på Sankt Hans Torv.

Hvorfor har CWMF lavet en mentorordning?

Fordi jeg og DMF København synes, vi bør gøre noget for at støtte unge upcoming musikere, og vi har tilsammen mange muligheder for at hjælpe dem på vej.

Hvordan understøtter ordningen talentudviklingen i Danmark?

Vi hjælper med at guide et up-coming band imod en solid professionel karriere og opmuntrer samtidig de etablerede kunstnere til at ”give tilbage”. De har alle prøvet at være up-coming på et tidspunkt og kan sagtens relatere til de andre og deres aspirationer. Samtidig opbygger man et supportnetværk, som er noget af det vigtigste overhovedet, hvis man vil frem og udvikle sig.

Hvorfor er det vigtigt at udvikle nye talenter inden for jeres miljøer?

At være kunstner er hårdt. Selvom det er en kliché med den sultne, frysende kunstner på det kolde loftskammer, er det kun få, der udelukkende kan leve af at optræde, og endnu færre der bliver ”rige og berømte”. Derfor er det meget vigtigt, at der er et stærkt netværk, som indbyrdes støtter hinanden, kender hinanden og værdsætter hinanden. Mange jobs kommer fra ”nogen der kender nogen”, ligesom man har brug for at kende folk, der kan låne en et trommesæt, give tips om fundraising og gode spillesteder.

Desuden er der inden for verdensmusikken særligt mange med minoritetsbaggrund, og for hele samfundets skyld er det absolut nødvendigt, at der kommer større diversitet på scenerne.

Der er så mange negative images ude i medierne, som gør det at være kunstner med minoritetsbaggrund særligt vanskeligt, og som nødvendiggør, at vi støtter mere positive billeder.

Hvilke mentorer og mentees har været igennem ordningen?

Tidligere mentorer har været Bjonko og Afenginn, nuværende er Orhan Özgur Turan og Gadjos.

Tidligere mentees har været Fitzroy og Hvalfugl og nuværende er Tamala; et muntert Vestafrikansk band.

Hvilke tilbagemeldinger har I fået fra deltagerne omkring ordningen?

Fra starten har der været stor begejstring. Mentorer og mentees har været glade og stolte over at blive udvalgt og har med stor glæde og entusiasme delt ud af deres erfaringer, blandt andet med besøg i øvelokaler, ved fælleskoncerter m.m.

Hvad er erfaringerne generelt med ordningen?

Det sværeste er at få booket nogle supportkoncerter. Ikke fordi spillesteder ikke er interesserede, men fordi økonomien er presset. Orkestre som Bjonko og Afenginn koster typisk omkring 20.000 kroner i honorarer, og det er mange penge for et spillested, og det kan være svært eller umuligt at finde yderligere 4-6 tariffer.

Hvilke konkrete resultater er opnået?

Både Fitzroy og Hvalfugl har meldt tilbage, at de har lært en masse. De har spillet flere koncerter, fået flere kontakter i miljøet, de har fået taget flotte pressefotos, er blevet bedre til at skrive pressemeddelelser og bruge sociale medier og mange andre ting.

Hvad forventer du, der kommer ud af dette års forløb?

Når vi afslutter dette års forløb, forventer vi, at Tamala har fået mere professionel erfaring, et større netværk, medieomtale, flotte pressefotos m.m.

Hvorfor har CWMF indgået et partnerskab med Dansk Musiker Forbund og TEMPI om ordningen?

Fordi vi hver især har eksperter og netværk, vi kan bidrage med. Desuden er et samarbejde med særligt Dansk Musiker Forbund i et projekt som dette med til at højne niveau og status.

Har du en håndfuld gode råd til bands/musikalske projekter, der gerne vil i betragtning?

Vær enige i bandet om, hvor I vil hen. Vil alle dedikere den tid og energi, der skal til ? Tænk over stilen, selvfølgelig mest den musikalske, men også den visuelle. Hvordan præsenterer jeg mig bedst muligt? Passer det vi vil i bandet sammen med dette års mentorer? Meld dig ikke til for enhver pris. Men hvis man er interesseret, kan man sagtens kontakte os på forhånd og bede om gode råd, og hvis man ikke bliver udvalgt, kan man stadig få ”netværks-hjælp”.

Af Mads Mazanti Foto Jacob Crawfurd


FAKTA

Annette Bellaoui

Kok

Bachelor i engelsk litteratur og drama, HD regnskab og driftsøkonomi.

Koncertarrangør

Kulturaktivist i over 25 år

Med til at grundlægge og drive Etnorama og Global fra starten til 2016.

Founder af Tavse Stemmer – Missing Voices.dk, som har 10 års jubilæum til januar.

Med til at starte Copenhagen World Music Festival, som hun også er koordinator for.

Født på Frederiksberg, men opvokset på Nørrebro, med afstikkere til Spanien, Sverige og UK.

Bor stadig på Nørrebro – ”det bedste sted i verden”.