Anine Fuglesang

Copenhagen Phil skal fortsat være hele Sjællands Symfoniorkester

Anine Fuglesang
Copenhagen Phil skal fortsat være hele Sjællands Symfoniorkester

Mette Bock foreslår, at alle fem landsdelsorkestre skal nå ud til samtlige 98 kommuner, hvoraf Copenhagen Phil dækker næsten halvdelen. Men det hænger ikke sammen med, at orkestret nu skal igennem store besparelser. Sådan lyder det fra orkestrets musikchef, Uffe Savery, der har travlt med at finde løsninger til finansieringen af Sjællands landsdelsorkester.

Den nuværende regering indførte de såkaldte grønthøsterbesparelser i forbindelse med Finansloven 2016. På hvilken måde har det haft betydning for jeres mulighed for at komme ud til borgerne i provinsen?
Regeringen mener, at alle offentlige institutioner kan spare 2 procent årligt og gennem effektivisering bevare samme produktivitet. For knap 100 år siden skulle der 10 mand til at producere en bil, i dag producerer 1 mand 10 biler. Med den nye teknologi kan mange processer effektiviseres. Men samme udvikling gør sig ikke gældende for et symfoniorkester. Et symfoniorkester er og bliver et symfoniorkester og kræver lige så mange musikere som for 100 år siden.
Derudover er det også min opfattelse, at mange offentlige institutioner er lidt trætte af at høre om begrebet effektivisering, når nu alle løber stærkt og gør sig umage. Med musikerne som vores væsentligste aktiv, er lønsummen derfor vores førsteprioritet og fylder naturligvis en stor del af det samlede budget. Det bevirker, at vi med de 2 procent årlige besparelser har færre midler at skabe, udvikle og producere aktiviteter for, og nu vælger man så oven i købet af samle alle grønthøsterbesparelserne for de fem landsdelsorkestre hos os. Det er uansvarligt over for borgerne i vores landsdel og netop den landsdel, der repræsenterer næsten halvdelen af landets befolkning.

Samtidig er det bekosteligt at tage ud til byerne. Jo længere væk man tager, desto mere koster det. Det har derfor været sværere at komme ud til Lolland-Falster, fordi vi selv skal komme med midlerne der. Det kræver ekstra meget økonomi, fordi kommunerne ikke selv har kunnet gå med i det. Men nu arbejder vi også på at finde løsninger på, hvordan vi igen kan være mere til stede i de områder.
Det har ligget os meget på sinde, samlet set, at øge vores publikum og skærpe vores forankring på Sjælland. Derfor har vi udviklet nye formater, som for eksempel Et Symfoniorkester Kommer Til Byen. Det er et offentligt/privat partnerskab, hvor den lokale kommune og det lokale erhvervsliv er med til at løfte hele opgaven, og hvor orkestret som en musikalsk myretue kommer ud i kommunens kroge lige fra skoler og specialskoler til politistationen, hospitalet og ældreplejen.

Vores publikum på Sjælland er gået fra 16.000 til 24.000, og vi har en ambition om i fremtiden at opnå et publikum uden for hovedstaden på op i mod 40.000

Derudover har vi også lavet et samarbejde med musikskoler med projektet Musik Med Mere, hvilket også giver et større publikum og samler hele familien til vores koncerter. I 2016 havde vi derudover også stor publikumssucces i København med forestillingerne Nøddeknækkeren og Ildfuglen, som gentages over mange dage. Så hvis man vil, kan man godt læse tallene, så det ligner, at vi procentvis laver mere i København end i resten af landsdelen. Men vi har hele tiden levet op til vores rammeaftale og det aktivitetsniveau, der her er fastlagt i landsdelen udenfor ”hjembyen” og mere til endda. Vores publikum på Sjælland er gået fra 16.000 til 24.000, og vi har en ambition om i fremtiden at opnå et publikum uden for hovedstaden på op imod 40.000. Hvis ellers vi kan finde finansieringen til det. 

I har tidligere betalt for, at børn fra Lolland og Guldborgsund kunne komme ind og høre jer i Koncerthuse, fordi skolerne ikke selv havde råd til at betale for turen. Hvorfor gjorde I det?
Det har været en prioritering, idet disse kommuners forhold er vanskeligere end andre kommuners. Vi har derfor valgt at hjælpe dem lidt mere på vej. Det har vi gjort ud fra en grundantagelse om, at børn og unge på hele Sjælland skal have muligheden for at komme tæt på musikkens væsen. Vi har jo et stort pædagogisk program, som hedder Musik På Tværs. Her tager musikerne først ud og besøger børnene i klasseværelserne, og dernæst kommer børnene ind til en stor koncert med hele orkesteret i koncertsalen. Børnene får på den måde det nære og det store møde med orkesteret. Vi mener, at begge møder er vigtige. Men vi kan ikke længere bære det økonomisk. Samtidig har kommunerne en meget begrænset økonomi. Så der er ingen tvivl om, at det er gået ud over de muligheder, som vi tidligere havde i Lolland og Guldborgsund Kommune.

Et symfoniorkester er og bliver et symfoniorkester og kræver lige så mange musikere som for 100 år siden

Hvordan vil I sikre, at I i fremtiden når ud til hele jeres landsdel?
På nuværende tidspunkt kan vi ikke sikre det, men vi arbejder for det. Mette Bock har virkelig gjort arbejdet vanskeligt. Vi kommer til at bruge rigtig mange ressourcer på det politiske arbejde og på at sikre økonomien. Det er egentlig helt tosset, for vi vil helst bruge pengene på musikken. 
Vi gør, hvad vi kan, men vi er i sidste ende afhængige af politikernes velvilje. Fonde vil ikke rydde op efter politikerne, men kun støtte projekter, der løfter deres strategier og indsatsområder, og de kan derfor ikke lukke hullet.
På vores sidste møde med Mette Bock og de fire andre landsdelsorkestre, foreslog hun, at det kunne være en ambition for alle fem landsdelsorkestre at nå ud til alle 98 kommuner. Hertil svarede jeg, at det vil vi rigtig gerne. Men næsten halvdelen af landets samlede kommuner er placeret på Sjælland og Lolland-Falster. Resten er delt ud på de fire andre landsdelsorkestre. Det kunne kulturministeren godt se ikke hang sammen, og så må andre hjælpe til med vores opgave. Hvis hun i stedet anerkendte vores særlige indsats, for eksempel med en øget bevilling, ville vi godt kunne opgradere til at kunne nå ud til hele landsdelens kommuner. Men den ambition bliver umuliggjort med en besparelse på 25 procent.

Hvordan ser du på fremtiden for Copenhagen Phil?
Det er et helt fantastisk orkester, som har en meget enestående kultur. Vi har i en ”indefra-ud”-proces udviklet en ”aktivitetsportefølje”, som er unik både i national og international målestok. Jeg har derfor en grundlæggende tro på, at det må sejre på den lange bane. Der må være en form for retfærdighed til stede. Men det kræver politisk opbakning. 

 

Af Petrine Jørgensen · Foto Rikke Milling