Anine Fuglesang

”Kulturområdet er de seneste år blevet slagtet”

Anine Fuglesang
”Kulturområdet er de seneste år blevet slagtet”

Naser Khader, kulturordfører, Det Konservative Folkeparti

Hvad er en aktiv kulturpolitik for dig?
et parti, der kerer sig om fædrelandet, er kulturområdet helt afgørende. Det er vores fælles referenceramme, og det er vores mulighed for at gøre kunsten levende i vores egen tid. Det skal vi understøtte, så det er tilgængeligt for alle.

Hvad er din holdning til besparelserne på Copenhagen Phil? Har de en fremtid efter besparelserne?
Vi (Konservative, red.) var imod at nedlægge Sjællands symfoniorkester, Copenhagen Phil. Det kæmpede vi for internt regeringspartierne imellem. Orkesteret var formentlig blevet nedlagt, hvis vi ikke havde sikret dets bevarelse. Vi havde helst set, at man ikke havde skåret i orkestrets økonomi, men ordningen giver mulighed for, at Copenhagen Phil fortsat kan fungere som orkester.

Hvad vinder de andre fire landsdelsorkestre ved at få 2 millioner kroner hver fra Copenhagen Phils besparelser?
Det er godt for de andre fire landsdelsorkestre, at de får tilført flere muskler og bedre muligheder. På den måde styrker vi den klassiske musik vest for Storebælt. Pengene skulle bare ikke have været hentet fra Copenhagen Phil.

Vi (Konservative, red.) var imod at nedlægge Sjællands symfoniorkester, Copenhagen Phil. Det kæmpede vi for internt regeringspartierne imellem.

Hvad er din holdning til kulturministerens og DF’s idé om at udskille DR’s ensembler og kor fra DR? Forstår du formålet ved udflytningen, og kan du forklare den?
Det kan godt være en fordel at samle orkesterkræfterne for at højne kvaliteten, men det må vi se på, når forhandlingerne om det nye medieforlig starter.

Ifølge kulturminister Mette Bock er det umuligt at tilføre flere penge til kulturområdet. Er du enig i denne betragtning?
Kulturområdet er de seneste år blevet slagtet. Det har ikke været rimeligt. Vi så gerne, at man fjernede grønthøsterbesparelserne på to procent årligt. Det ville give institutionerne mulighed for at bevare kvaliteten og give dem et større råderum til at forny sig.

 

Skrevet af Petrine Jørgensen og Anine Fuglesang · Foto Steen Brogaard