Anine Fuglesang

"Dansk Folkeparti er med til at svække dansk sprog og kultur"

Anine Fuglesang
"Dansk Folkeparti er med til at svække dansk sprog og kultur"

Mogens Jensen, kulturordfører, Socialdemokraterne: 

Hvad er kvalitet i kulturpolitik for dig?
Kvalitet i kulturpolitik er, at man yder en støtte til kunst og kultur inden for alle genrer, som er med til at højne og skabe den bedste kvalitet. Det kræver, at man har solid faglig vægt bag de kulturpolitiske beslutninger, der bliver truffet.

Hvad er din holdning til besparelserne på Copenhagen Phil?
Den siddende regering og DF har valgt at skære 650 millioner kroner på kunst og kultur på en periode over fire år. Hvis Kulturministeren ville sikre flere penge til kunst og kultur i provinsen, herunder symfoniorkestrene på Fyn og i Jylland, burde man stoppe besparelserne på dem. Det ville frigive 270 millioner kroner til provinsens kulturinstitutioner. I stedet lader regeringen og DF et enkelt landsdelsorkester, Copenhagen Phil, betale for de nedskæringer, som regeringen selv har påført orkestrene fra første færd.

Så du er imod de besparelser, som regeringen har påført kulturinstitutionerne?
Det er helt klart besparelser, som socialdemokraterne på ingen måde har medvirket til.

Tror du, at Kulturministeren har valgt at bespare på Copenhagen Phil for at tvinge kommunerne til at medfinansiere orkesteret i stedet for staten?
Det er vigtigt at huske, at kommunerne faktisk har medfinansieret Copenhagen Phil og de andre kulturinstitutioner. Det var en del af aftalen, da man lavede kommunalreformen i 2007. Her overførte man de kommunale og amtskommunale midler til staten, som normalt gik til landsdelsorkestrene. Midlerne blev overført med henblik på, at staten fortsat skulle give tilskud til landsdelsorkestrene.
Det er derfor kommunale midler, som staten forvalter i dag. Ud af det statslige støttebeløb på 40,2 millioner kroner, som Copenhagen Phil får, er 17,2 millioner kroner rent faktisk kommunal støtte i henhold til kommunalreformens aftale. Et faktum, som ministeren vælger at se bort fra. Jeg har derfor bedt ministeren om en samlet oversigt for, hvordan det ser ud for alle kulturinstitutioner i hele landet. Det vil give et indblik i, hvor meget af det nuværende statstilskud, som egentlig skyldtes amtskommunale eller kommunale tilskud.

Det styrker ikke dansk kulturliv. Det er en spareøvelse, hvor der i sidste ende forsvinder penge et sted.

Hvad vinder de andre fire landsdelsorkestre ved at få 2 millioner kroner hver fra Copenhagen Phils besparelser?
De slipper for at spare på de nedskæringer, som ministeren ellers havde pålagt dem. Men de får ikke tilført ekstra ressourcer. Hvis Kulturministeren ville noget godt for alle landsdelsorkestrene, så gennemførte hun ikke besparelserne. Alt den tumult vi er ude i nu har én afsender, nemlig regeringen og Kulturministeren.

Hvad er din holdning til Kulturministerens og DF’s ide om at flytte DR’s ensembler og kor ud fra DR’s koncerthus?
Jeg er åben for at diskutere alle gode ideer og forslag, hvis de har et godt formål for musikken, og hvis de fører til noget bedre for musikken, ensemblerne, orkestrene og publikum.
Men jeg kan ikke se, hvordan publikum får et bedre musiktilbud, eller hvordan orkestrene får bedre forhold ved at flytte dem ud af DR. Det er der heller ikke argumenteret for.

Ministeren siger, at hun vil udflytte DR’s orkestre for kvalitetens skyld, men er det ikke at mindske kvaliteten ved at rykke dem ud?
Hvis en udflytning ville medføre større kvalitet eller en bedre oplevelse for publikum, så kunne det være værd at diskutere. Det er overhovedet ikke tilfældet.
Et orkester fungerer godt, fordi musikerne kender hinanden godt og er vant til at spille sammen. Sådan nogle ting sættes på spil ved at foretage de foreslåede ændringer.
I dag er DR’s SymfoniOrkester verdenskendt, har et godt brand, og de har lige været på turné i USA. Meget af dette sættes på spil ved at gennemføre en udflytning.

Kulturministeren siger, at det er umuligt at tilføre flere penge til kulturområdet. Er du enig i denne betragtning?
Vi har ikke bedt Kulturministeren om at tilføre flere penge til området, men om at lade være med at skære så meget ned. Regeringen har sammen med DF foretaget de største nedskæringer på kunst og kultur, som vi har set i nyere tid. Det skal siges højt og tydeligt: Dansk Folkeparti er med de nedskæringer med til at svække det danske sprog og kultur.

Hvorfor tror du, at Kulturministeren agerer mere besparelsesminister end minister for kulturen?
Liberal Alliance, som Kulturministeren repræsenterer, ønsker at bruge færre offentlige kroner på kunst og kultur, og at der skal indføres mere brugerbetaling på området. Det må være medførende til, at Kulturministeren mener, at hun kan stå på mål for de mange nedskæringer.

Er truslen imod DR’s ensembler reel musikpolitik, eller er det mediepolitikken, der styrer disse forløb fra regeringens side?
Debatten styres i stor udstrækning også af mediepolitikken. DF begrunder udflytningen af orkestrene med, at de vil beskytte orkestrene for at blive ramt af nedskæringer i DR.
DF glemmer bare at fortælle, at partiet sagtens kan beskytte orkestrene i det kommende medieforlig ved at låse orkestrenes økonomi fast i stedet for at foretage en udflytning.

I dag er DR SymfoniOrkesteret verdenskendt. Meget af dette sættes på spil ved at gennemføre en udflytning.

Kulturministeren har trukket i land med at sige noget konkret DR’s orkestre og udflytning på det sidste. Hvad, tror du, er årsagen til det?
Det kan jeg ikke svare på. Hvis hun er klog, så er det for regeringen ikke har flertal. Jeg forventer, at hun har en ambition om at skabe et bredt medieforlig, og derfor vil det være dårligt at melde for bombastisk ud forud forhandlinger.

Som kulturminister er en af de fornemmeste opgaver at styrke og bevare kulturlivet. Hvordan styrker ministerens forslag vedrørende DR og besparelserne på Copenhagen Phil det danske kulturliv?
Det styrker ikke dansk kulturliv. Det er en spareøvelse, hvor der i sidste ende forsvinder penge et sted. Lige nu forsvinder pengene fra Copenhagen Phil, hvilket er dybt uretfærdigt. Orkesteret spiller jo også for provinsen, og det virker, som om ministeren er ligeglad med befolkningen på Lolland-Falster og det øvrige Sjælland, som kommer til at lide under Copenhagen Phils besparelser.

Hvad vil du som kulturordfører gøre for at forhindre ministerens planer vedrørende DR?
Jeg er nødt til at sige, at jeg ikke har flertallet i Folketinget. Men jeg vil arbejde for at sikre, at man fortsat kan få god symfonimusik på øvrige Sjælland og udkanten af Sjælland. Ligesom jeg arbejder for det samme i Jylland og på Fyn. I forhold til DR er det en målsætning på sigt, at DR’s orkestre og kor bevares i en international standard og klasse, og at man samtidig ikke svækker den formidling af musik, som sker i dag.

Hvad mener du om, at ministeren nedlukkede taskforcen, som skulle se på den klassiske orkestersituation og kom med en radikal udmelding, der ændrede dagsordenen, to timer før en konference, hun selv havde inviteret til?
Det var dybt besynderligt, at ministeren nedlagde eller ikke brugte resultaterne fra taskforcens arbejde. Det kunne vidne om, at der er nogle ideologiske prioriteringer, som går forud for de faglige prioriteringer. Samtidig kunne det tyde på, at udvalget var på vej med nogle anbefalinger, som ministeren ikke brød sig om. Derfor lukker man det bare ned. Det har man jo hørt før.

 

Skrevet af Petrine Jørgensen og Anine Fuglesang · Foto Steen Brogaard