Anine Fuglesang

DMF København vil fremme musikken i København

Anine Fuglesang
DMF København vil fremme musikken i København

DMF København har indgået en dialog med Københavns Kommunes kultur- og fritidsborgmester, Niko Grünfeld, om, hvordan musikken kan fremmes endnu mere i hovedstaden. 

Jeg er meget optaget af at styrke musikområdet og er derfor glad for de mange gode forslag.
— Niko Grünfeld, kultur- og fritidsborgmester i København

I sidste nummer af MUSIKKEN kunne man læse et interview med Københavns nye kulturborgmester Niko Grünfeld, hvor han blandt andet fortæller om, hvordan han ønsker at prioritere kulturen og musikken på kultur- og fritidsudvalgets nye kulturstrategi fra 2019-21. DMF København har efter aftale med Niko Grünfeld indsendt en række forslag til indsatsområder, som DMF Københavns bestyrelse mener kan være gavnlige for en fortsat musisk udvikling i København.

Mere konkret har DMF København indsendt forslag til indsatsområder inden for fem overordnede hovedområder:

  • Musikskolen
  • Musikklippekort
  • Lokaler i kommunen
  • Spillesteder
  • Den klassiske musik

Alle indsatserne har til formål at fremme og opprioritere musikken i København.

Musikskolen skal ud til børnene

København Kommune har kun én musikskole, hvilket gør København til den kommune med færrest musikskolepladser pr. indbygger. I 2012 blev ’Den cyklende musikskole’ grundlagt; en musikskole, hvor man bringer musikken ud til børnene på folkeskolerne og fritidshjemmene. ’Den cyklende musikskol’ har været en stor succes, og det er derfor blandt DMF Københavns indsatsforslag, at kommunen høster erfaringerne og viderebringer projektet. En indsats, som Niko Grünfeld finder meget interessant. Han skriver følgende i en mail til DMF København:

- Idéen med at få musikundervisning ud til børn, som ikke traditionelt er en del af musiktilbud, er også noget, jeg er meget interesseret i. Jeg ved, at man for eksempel på en skole i Bradford i England har oplevet kæmpe læringsmæssige fremskridt som følge af øget musikundervisning.

Musik-klippekort til offentlige institutioner og offentlige arbejdspladser

I København Kommune har man en ordning, hvor plejehjemmene modtager fire musikhonorarer årligt, og aktivitetscentrene modtager tre musikhonorarer årligt. Musikhonorarerne bruges af pleje- og aktivitetscentrene til at få en eller flere musikere ud og spille for de ældre. Med inspiration i denne ordning har DMF København foreslået, at ordningen udvides til daginstitutioner, såsom vuggestuer og børnehaver samt offentlige arbejdspladser. Så flere borgere i kommunen kan få glæde af kommunens dygtige musikere.

Et initiativ, som Niko Grünfeld ønsker at tage med sig videre, skriver han:

- Initiativet med klippekort til musik i institutioner er enormt interessant. Musik kan have mange positive effekter for sundhed og trivsel, og jeg synes, det virker oplagt at udvide ordningen til også at gælde andre områder end pleje- og aktivitetscentre.

Kommunens tomme lokaler kan bruges af kreative sjæle

Rundt omkring i København står der mange tomme lokaler, som kan bruges til kreative frirum for musikere eller kunstnere. Det sker allerede i for eksempel GivRum på Prags Boulevard og SydhavnsGade i Sydhavnen. DMF København mener, at endnu flere af kommunens tomme lokaler og bygninger kan bruges til musikkollektiver og musiske fællesskaber. En idé, som Niko Grünfeld også byder velkommen:

- Også idéen om at leje flere af kommunens tomme lokaler ud til musikere og kunstnere passer rigtigt fint ind i mine og Alternativets ambitioner om både at sikre bedre kår for kreative sjæle og om at udnytte kommunens lokaler smartere.

Håber indsatser kan inspirere

DMF København har også indsendt flere indsatser om blandt andet Københavns spillesteder, og hvordan den klassiske musik og de klassiske orkestre i København kan understøttes. DMF Københavns formand, Michael Justesen, er positiv overfor yderligere dialog med Niko Grünfeld og håber, at indsatserne kan inspirere til en musikstrategi for København, fortæller han:

- Det er meget positivt for vores afdeling, at vi har fået en kontakt til kulturborgmesteren i København. Vores indsatser skal ses som idéer, der kan bygges videre på, hvor vi selvfølgelig har haft vores medlemmers interesser for øje. Det virker til, at den nye kulturborgmester er meget åben for forslag, så det er min forhåbning, at nogen af idéerne kan blive bygget videre til rigtige indsatser.

Overordnet har DMF København fået positiv respons fra Niko Grünfeld, som kun lige er startet på processen for strategiudvikling med Musikudvalget i kommunen. Han skriver følgende til DMF København:

- Alt i alt er det nogle meget interessante forslag til indsatser, som jeg vil formidle videre til Musikudvalget og forvaltningen. Vi har kun mødtes en enkelt gang i det nye udvalg, men på kommende møder skal vi have gang i de mere strategiske drøftelser om, hvad der skal ske på musikområdet de næste fire år. Jeg er meget optaget af at styrke musikområdet og er derfor glad for de mange gode forslag.

Af Petrine Jørgensen · Pressefoto