Anine Fuglesang

Nye muligheder for fagforeningerne

Anine Fuglesang
Nye muligheder for fagforeningerne

Politisk kommentar

Det har været et dramatisk og begivenhedsrigt forår for fagbevægelsen, men OK18-forliget og fusioneringen af LO og FTF giver fagbevægelsen stærkere kort på hånden i fremtiden, hvis den fortsat står sammen.

 

Musketereden bør være den uskrevne aftale, som fagforeningerne lover hinanden

Foråret har været præget af dramatiske og langtrukne OK18-forhandlinger. Heldigvis endte forhandlingerne i forlig for både staten, kommunerne og regionerne, og fagforeningernes musketered holdt næsten. Midt i al dramatikken omkring OK18 skete der samtidig en historisk begivenhed for fagbevægelsen. LO og FTF valgte at fusionere til én stor hovedorganisation for 1,5 mio. lønmodtagere og bliver dermed det største, faglige fællesskab i historien.
Umiddelbart tegner de to ovenstående begivenheder en stærk samlet fagbevægelse, men hvor stiller OK18’s forlig og fusioneringen af LO og FTF fagbevægelsen i fremtiden? 

Musketereden og OK18

Til trods for, at OK18 forhandlingerne var langtrukne og dramatiske, så havde de en essentiel betydning for fagbevægelsen. For til trods for forskelligheder i fag og krav, stod fagbevægelsen skulder ved skulder, og musketereden sikrede alle en bedre og mere samlet forligsramme, end den som blev præsenteret ved de indledende forhandlinger. Musketereden viser derfor, at det betaler sig, når fagbevægelsen står sammen.
Dog endte musketereden med ridser i lakken, da FOA’s nu forhenværende formand, Dennis Kristensen, spillede solo i de sene nattetimer og landede en delaftale. En delaftale, som satte rammen for de resterende forlig. Overordnet var det ærgerligt, at hele området ikke fik en samlet aftale på samme tid. 

LO + FTF = en stærkere fagbevægelse

Samtidig udfordrede det den nyetablerede organisation af LO og FTF, da nogle af de fagforeninger, som brød musketereden, netop kom fra LO. Dog ser det ud til, at de to organisationer er villige til at lægge ridserne i musketereden bag sig og se fremad mod en ny og stærk organisation.
Generelt er den nye hovedorganisation rigtig gode nyheder for fagbevægelsen, da en hovedorganisation i denne størrelsesorden i højere grad kan lægge politisk pres på både arbejdsgivere og politikere i fremtiden. Og det er der særligt behov for i en tid som denne, hvor den danske fagbevægelse står over for store udfordringer, i form af et konstant foranderligt og presset arbejdsmarkedet og senest presset på den danske model ved OK18. Det er derfor positivt med et endnu større fællesskab til at løse disse udfordringer. 

Fagbevægelsen skal fortsat stå sammen

Overordnet tegner resultatet ved OK18 og den nye hovedorganisation et billede af en stærk fagbevægelse. Det essentielle lige nu er, at fagbevægelsen fortsat står sammen på tværs af fag og sektorer de kommende år og ikke kun, når det brænder på i form af overenskomstforhandlinger. Hvis fagbevægelsen de kommende mange år vælger at stå sammen og værne om den danske model, kan fagbevægelsen stå rigtig stærkt i fremtiden, både i kommende overenskomstforhandlinger, men også i forhold til at påvirke generelle politiske beslutninger på Christiansborg. Musketereden bør derfor ikke være en ting, som kun opstod og ophørte ved OK18. Musketereden bør være den uskrevne aftale, som fagforeningerne lover hinanden for fortsat at bevare en fælles og stærk fagbevægelse.

Af Petrine Jørgensen Foto Anine Fuglesang