Anine Fuglesang

Absurde støjgrænser for udendørs musik skal evalueres

Anine Fuglesang
Absurde støjgrænser for udendørs musik skal evalueres

I marts sidste år vedtog Københavns Kommune en forskrift, som indeholdt nye støjregler for udendørs musikarrangementer. I juni evaluerer kommunen, om de strikse lydgrænser skal laves om.

Det er ikke gavnligt for hverken borgerne, de støttende politikere, arrangøren eller musikeren selv, hvis man ikke kan høre musikken.
— Frederik Birket-Smith, direktør for Strøm Festival

Du står på Balders Plads en lun sommeraften og glæder dig til at høre jazzens bløde toner omsvøbe pladsen, men da musikken begynder, er den svær at høre. Musikken overdøves af småsnak fra publikum, og den musikoplevelse, du har glædet dig til længe, forsvinder med den blide sommerbrise og erstattes af halve toner på grund af for lav lyd.

Dette scenarie kan også blive en realitet på Enghave Plads, Fælledparken, Rådhuspladsen og mange andre steder i hovedstaden, hvis Københavns Kommunes forskrift for udendørs musikarrangementer ikke bliver ændret. Der er tale om en forskrift, som Teknik- og Miljøforvaltningen vedtog sidste år, og som tilsiger, at udendørs musikarrangementer på en række offentlige pladser i København ikke må overstige 60-70 dB. Et lydniveau, som svarer til en normal samtale mellem to mennesker.

Forskriften skal evalueres i juni, og borgere og musikaktører har forud for evalueringen kunnet indsende synspunkter og indspark til evalueringen. DMF København har indsendt et høringsbrev med en stor kritik af forskriften og en anke om, at Teknik- og Miljøforvaltningen ændrer de stramme støjregler. 

Opråb fra branchen

En stor del af kultur- og musikbranchen i København har også forsøgt at råbe politikerne op om de restriktive regler. I alt 76 af Københavns kulturpersoner har indsendt et åbent brev til Københavns Kommune, hvor underskriverne håber på at kunne indgå i en dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen om at få ændret reglerne. Derudover påpeger brevet, at kommunen sender forvirrende signaler, når Kultur- og Fritidsforvaltningen understøtter et aktivt fritids- og kulturliv, både politisk og økonomisk, samtidig med, at Teknik- og Miljøforvaltningen sætter voldsomme restriktioner for selvsamme område.

Herefter har over fem hundrede kulturaktører samlet sig for at indsende høringssvar til Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning i protest mod forskriften. 

Forvaltningernes politik passer ikke sammen

En af underskriverne, som har svært ved at forstå den modsatrettede politik i kommunen er Frederik Birket-Smith, direktør for Strøm Festival. Frederik Birket-Smith fortæller, at Strøm på den ene side er økonomisk støttet af Københavns Kultur- og Fritidsforvaltning, hvilket medfører, at de skal leve op til en række reelle og strenge kvalitetskrav, men at forskriften på den anden side gør, at det ikke er muligt at leve op til disse krav. Derudover fortæller Frederik Birket-Smith, hvordan forskriften har påvirket hans organisation det seneste år:

- Overordnet har vi haft en positiv dialog med kommunen og støjvagterne det seneste års tid, men vi har måttet overveje, hvordan vores produktion og booking skal anlægges fremover. Hvis vi for eksempel booker et fantastisk hovednavn, som kun får lov til at spille lige under støjgrænsen af trafikstøj eller almindelig støj fra byen, vil det give udfordringer. Det er ikke gavnligt for hverken borgerne, de støttende politikere, arrangøren eller musikeren selv, hvis man ikke kan høre musikken. Så giver det slet ikke mening at spille. Kvalitetssikringen er derfor en af de ting, som vi har måttet overveje, fortæller han.

Reglen om, at musikarrangementer ikke må overskride 60-70 dB i byen, er alt for restriktiv.
— Niko Grünfeld, Kultur- og fritidsborgmester i København

Forskriften kan på sigt betyde aflysninger

En anden medunderskriver på brevet til kommunen er Esben Marcher, som er sekretariatschef i Dansk Live. Esben Marcher vurderer, at forskriften umiddelbart ikke har haft den store betydning for musiklivet, men at de strikse regler på sigt kan betyde aflysninger.

- Så vidt jeg ved, har forskriften på nuværende tidspunkt ikke haft den store betydning, da man har haft en god dialog med kommunen og støjpatruljen. Men forskriften gør det mere besværligt at være arrangør, både i forhold til forarbejdet og i forhold til arbejdet med lydniveauerne under koncerten. Samtidig er det vigtigt, at vi får evalueret forskriften nu og får ændret reglerne. Hvis evalueringen lader forskriften forblive, som den er, kan man frygte, at der på sigt kommer nye vagter på støjpatruljen, som fortolker efterlevelsen af reglerne på en anden måde, hvilket kan medføre aflysning af koncerter, vurderer han.

”Vi skal se om, vi har ramt den rigtige balance”

I kommunens forvaltninger er der til dels stadig uenighed omkring forskriften. Kultur- og fritidsborgmester Niko Grünfeld (Å) siger om forskriften:

- Jeg synes, at reglen om, at musikarrangementer ikke må overskride 60-70 dB i byen, er alt for restriktiv. Det er et lydniveau, der svarer til at føre en normal samtale. Med den regel er det stort set umuligt at skabe arrangementer, der bidrager til byens liv og kreativitet, lyder det fra ham.

Samtidig virker Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) til at være blødt op i forhold til evalueringen af forskriften. Hun fortæller, at Teknik- og Miljøforvaltningen lige nu arbejder på en indstilling om en evaluering af forskriften, som skal give forvaltningen et overblik over erfaringerne med ordningen. Teknik- og Miljøforvaltningen har derfor endnu ikke taget stilling til, hvorvidt forskriften skal fortsætte uændret, fortæller Ninna Hedeager Olsen:

- Evalueringen skal hjælpe udvalget til at tage stilling til, om vi har ramt den rigtige balance, så det både er muligt at bo og feste i byen. På baggrund af høringssvar fra både naboer og arrangører skal udvalget diskutere, hvor den balance skal ligge. Arrangører og musikere vil selvfølgelig blive hørt på samme måde som naboer og andre interessenter, hvorefter opgaven bliver at sikre den rigtige afvejning af synspunkter, forsikrer hun.

Musik- og kulturbranchen skal være bedre til at stå sammen

Frederik Birket-Smith håber, at kommunen vil tage forskriften op til genovervejelse. Samtidig påpeger han, at musik- og kulturbranchen bør se indad:

- Det er let at pege fingre og sige, at det er for dårligt, at kommunen har indført forskriften, men vi har som branche heller ikke været gode nok til at føre en dialog med kommunen i forhold til den her forskrift. Man kunne også sende høringssvar ind i efteråret 2016, og der var vi som musik- og kulturbranche ikke stærke nok til at stå sammen og råbe stop. Vi står derfor klar her halvandet år efter til at tage ordentligt fat i problematikken. Vi håber, at kommunen vil tage evalueringerne til overvejelse og anerkende, at vi vil en løsning, der kommer alle byens borgere til gode. Hvis ikke de lytter, vil forskriften få massive konsekvenser for kultur- og bylivet i København, lyder det fra Frederik Birket-Smith.

Teknik- og Miljøforvaltningen holder møde d. 18. juni, hvor de vil samle op på forvaltningens evaluering af forskriften. Her beslutter politikerne om forskriften skal ændres og dermed sendes til afstemning i Københavns borgerrepræsentation. Da mødet finder sted efter MUSIKKEN’s deadline, kender vi ikke udfaldet. Men det er DMF Københavns forhåbning, at kommunen vil tage alle høringssvarene til efterretning, således at der stadig kan lyde god kvalitetsmusik i de københavnske gader.

Af Petrine Jørgensen · Foto Copenhagen Jazz Festival