Anine Fuglesang

Der er masser af sol, men er det sommer?

Anine Fuglesang
Der er masser af sol, men er det sommer?

Det har været et hektisk forår med masser af kulturelle og faglige udfordringer. Herunder et forsvarsforlig, hvor de militære musikkorps heldigvis blev reddet, et turbulent OK18, hvor den danske model var under massivt pres, og et skelsættende medieforlig, som lurer lige om hjørnet med store forandringer for dansk kultur- og musikliv.

OK18 faldt således på plads, og til trods for den helt store knast – lærernes arbejdstid – så blev resultatet stemt hjem med godt 74 %. Også blandt lærerne. Det var på trods af, at rigtig mange lærere ikke var tilfredse med, at netop det vigtige forhold om at få en arbejdstidsaftale, i stedet for det eksisterende lovindgreb, heller ikke faldt på plads ved dette forlig. Den holdning og attitude, som landets ledende politikere, regeringen, Christiansborg og i sidste ende Moderniseringsstyrelsen udviser overfor offentligt ansatte, er ikke i orden og den er desværre med til at undergrave hele den danske model og arbejdsstruktur og arbejdskultur.

Derfor er den danske model vigtig

Det er sagt så mange gange, så man helt glemmer, hvordan den danske model hænger sammen, og hvorfor det er vigtigt at respektere den, og de parter, som laver aftaler. Danmark er ikke enestående, men modellen er – helt modsat en del andre lande i EU – fleksibel, således at arbejdsgivere har nem adgang til at afskedige medarbejdere set i forhold til virksomhedens øjeblikkelige økonomiske situation. Det er langt sværere i eksempelvis Tyskland og Holland.

I Danmark betaler vi så til vores Arbejdsløshedsforsikring, der netop skulle være en del af helheden, som sikrer arbejdsgiverens fleksibilitet og gode konkurrencevilkår, når de har nemmere adgang til at regulere arbejdsstyrken og dermed afskedige medarbejdere.

Arbejdsløshedsforsikringen har været under pres i mange år, således at mulighederne for arbejdstager er blevet strammere, og det er meget vanskeligere at begå sig på arbejdsmarkedet.
Og nu varsler regeringen så med yderligere tiltag – en forlængelse af karensperioden m.m. hvis man selv siger sin stilling op, samt generelt øget kontrol.

DMF vil arbejde for bedre arbejdsvilkår

Dansk Musiker Forbund har netop afholdt det årlige Repræsentantskabsmøde, og et af fokusområderne var netop vores freelancere og andre atypisk beskæftigede. Disse har det meget vanskeligt, grundet de løbende stramninger og de mange firkantede krav, der stilles for at opfylde dagpengeretten. Det er vanskeligt, fordi systemet fokuserer på kontrol og regler, men til gengæld mangler fokus på, hvorledes arbejdsmarkedet fungerer præcist for de involverede grupper – herunder vores medlemmer, musikere og kunstnere.

Dansk Musiker Forbund vil derfor arbejde endnu mere for, at vi får sat hele problematikken omkring atypisk ansatte på dagsorden. Og etableringen af den nye Hovedorganisation (FTF/LO) vil forhåbentligt gøre dette lettere. Vi håber i hvert fald, at en ny, stærk hovedorganisation med 1,4 millioner medlemmer kan være med til at få skabt det nødvendige politiske pres og dermed den nødvendige forandring, så det fortsat vil være muligt for alle freelancere at kunne leve et fornuftigt liv som musiker i Danmark.

På det afholdte Repræsentantskabsmøde var der i øvrigt mange positive og faglige debatter, som alle pegede fremad. Fremad mod et forbund, hvor forståelsen for at stå sammen blev tydelig, og at vi som DMF’ere kan løfte hinanden i flok. Det er helt afgørende nødvendigt, hvis vi skal nå i mål med vores politiske ambitioner i forhold til de politiske tendenser  og stramninger, der udfoldes på Christiansborg i disse år.

Rigtig god sommer!

Af Michael Justesen