Anine Fuglesang

Forbered dig og præstér bedre

Anine Fuglesang
Forbered dig og præstér bedre

Der er inspiration af hente i andre brancher, når det handler om at forberede et job. MUSIKKEN har talt med en improskuespiller, ledelsesrådgiver og en sportspsykolog, der hver kommer med fem gode råd til at performe bedre.

Hvordan forbereder man sig til at spille improteater?

Susanne Billeskov. Skuespiller, instruktør og underviser. Har beskæftiget sig med impro comedy siden 1992. Medlem af improgruppen Kosmonauterne og kunstnerisk leder af Improskolen KBH.

1 Tjek, at sceneforholdene er i orden
Selvom man i princippet kan improvisere hvor som helst og når som helst, så kræver en professionel optræden, at de tekniske og fysiske omstændigheder er i orden, og jeg sender altid en technical rider ud på forhånd. Der skal være ordentlig lyd: gode mikroportere og monitorer. Jeg skal også vide, hvor mange tilskuere, der kommer, og at siddepladserne er tilpasset antallet af tilskuere. Hvis der for eksempel kommer 30 tilskuere, skal der ikke være dækket op til 100.


2 Find inspiration til dine karakterer i hverdagen
Forberedelserne til et improshow finder sted hver eneste dag. Du henter nemlig inspiration til de karakterer, som du improviserer frem på scenen, ved at være opmærksom på mennesker i dine omgivelser. Jeg har lige været i Berlin, hvor der var en guide, som grinede hele tiden - sådan ville jeg gerne grine. Og jeg hørte et interview i radioen med en hjemmegående husmor, som lød helt blød og varm, og som ingen power havde i stemmen. De mennesker ryger lige i mit impro-karakterarkiv, og på et eller andet tidspunkt dukker de frem til overfladen, når en scene i et show kalder på dem. Derudover er det en fordel at have generel erfaring med karakterarbejde, for eksempel at kunne hæve og sænke sin status i forhold til en medspiller.


3 Vær parat til at sige ’Ja, og…’
Princippet om at sige ’Ja, og…’ er helt grundlæggende, når to eller flere mennesker improviserer sammen. Eftersom man spiller uden manuskript, skabes scenens karakterer og handling live af skuespillerne, som dermed - øjeblik for øjeblik - etablerer en fælles virkelighed. Derfor skal spillerne lytte meget opmærksomt til hinanden; hver spiller skal acceptere medspillerens bud (replikker og handlinger) og bygge videre på dem. Med andre ord siger man JA til medspillerens input OG tilføjer noget, der beriger inputtet. På den måde bygger man sammen noget, der er større, bedre og skønnere - end hvis man byggede det selv.


4 Vær klar til at etablere ’Hvem, hvad, hvor’
Da improteater er uden kostumer, scenografi, rekvisitter eller manuskript, kan enhver scene i princippet føre til hvad som helst. For at undgå den totale forvirring er det derfor vigtigt, at både publikum og spillere rimelig hurtigt får en fælles forståelse af scenens virkelighed. Det foregår ved, at spillerne i begyndelsen af en scene (ved hjælp af ’Ja, og…’-metoden) får etableret hvem karaktererne er, hvor de er henne, og hvad scenen handler om.


5 Hav modet til at fejle
De scener, som du og dine medspillere improviserer frem på stedet, har ingen af jer naturligvis den fulde kontrol over. Hvad du end siger eller gør på scenen - også selvom det er talefejl, vrøvl eller misforståelser - bliver i samme nu en del af virkeligheden. Scenerne forløber som regel godt, men tit også ganske anderledes, end du havde regnet med, og det er en af præmisserne ved at spille improteater. Derfor gælder det om at acceptere og omfavne ’fejl’ som en gave til videre udvikling.


Hvordan forbereder man sig til at blive interviewet på live-tv?

Heidi Jønch-Clausen. Ph.d. i retorik og journalistik. Ledelsesrådgiver i Ploug og Niemann Lederudvikling. Coacher ledere til at blive dygtigere til at holde taler og møder.


1 Research på forhånd
Man undersøger interviewsituationen. Hvem interviewer? Hvor længe har vi? Hvilken vinkel skal jeg optages fra? Hvem er seerne? 

2 Vær bevidst om dit budskab
Man forbereder budskabet ved at koge det ned til en eller to sætninger, der rummer essensen. Sætninger, der har kraft og energi og gerne et fængende nøgleord. Man finder derudover en eller flere gode historier eller eksempler, der illustrerer budskabet.

3 Forberedt på kritiske spørgsmål
Man forbereder et godt modargument eller andre måder at anskue vinklen på, så man er forberedt på evt. kritiske spørgsmål.

4 Øv dig og stress af
Man øver sig foran spejlet eller en ven, og lige inden situationen ”powerposer” man ved at strække kroppen ud, så stresshormonerne falder og kroppen bliver klar.

5 Glæd dig i situationen
Man smiler, glæder sig og forsøger at nyde situationen, selvom man uundgåeligt har lidt høj puls og egentlig ser frem til, at det er overstået.


Hvordan forbereder man sig mentalt til en sportspræstation?

Janne Mortensen. Master i sportspsykologi fra Københavns Universitet. Tidligere badmintonspiller på eliteplan og ejer af den sportspsykologiske konsulentvirksomhed Mental Motion.

1 Vær bevidst om, hvad præstationen betyder for dig
Når du står foran en stor præstation, skal du vide, hvorfor det giver mening for dig at gennemføre. Hvad betyder præstationen og arbejdet frem mod præstationen for dig? Den viden kan du trække på, når det føles hårdt, urimeligt og surt. Den vil minde dig om, hvorfor det er værd at fortsætte.


2 Kend din reaktion under pres
Bliv mere bevidst om, hvad der eventuelt kan forstyrre dig under en præstation. Træn dig selv til at vide præcis, hvordan du reagerer under pres. Din evne til at registrere, hvornår du befinder dig i en svær situation, kan blive afgørende for udfaldet.


3 Lav en gameplan
Når ovenstående er på plads, skal du udvikle en gameplan for hver enkelt af de potentielt udfordrende situationer, hvor du gerne vil optimere din reaktion. En helt konkret gameplan for, hvem du vil være, og hvordan du ønsker at agere, når situationen opstår.  


4 Brug din gameplan
Prøv tingene af i praksis. 1) Træn din bevidsthed ved at skrive dine reaktionsmønstre ned på en liste, hver gang du møder modgang. 2) Træn dig selv i at bruge din gameplan.


5 Evaluér efter hver præstation
For hver præstation skal du evaluere. (At håndtere en udfordrende situation under en præstation er en præstation i sig selv). Hvad lykkedes jeg med? Hvordan virkede min gameplan? Oplevede jeg nye situationer/reaktioner, som skal skrives ned på listen? Hvilke justeringer skal jeg foretage? Denne mentale arbejdsproces slutter aldrig.

Af Torben Stig Hansen · Foto Rachel Lynette French