MichaelJustesen_portræt.jpg

LEDER


Af Michael Justesen

Sammenhold.

Bange anelser fylder 2017. Til trods for at den økonomiske situation jf. økonomerne, er forbedret væsentligt, melder politikerne om kraftige besparelser, og at de offentlige udgifter skal reduceres - herunder de midler, der bruges på kulturen. Kommunerne er pålagt så kraftige besparelser, at de uanset deres generelle positive holdning til et aktivt kulturliv i kommunen tvinges til at følge med i den negative spiral. Det har haft mange omkostninger; de fleste af dem helt unødige.

Forbundsformanden, Anders Laursen, sætter i sin leder i Musikeren fokus på Landsdelsorkestrenes situation og spørger helt berettiget, hvorvidt politikerne på Christiansborg kan være det bekendt.

Man kunne fristes til at spørge, om de kan være dem selv bekendt, for i denne unuancerede politik er de ikke alene godt på vej til at ødelægge vores kulturarv, men de er desværre også godt i gang med at ødelægge en struktur på arbejdsmarkedet, der har gjort det muligt for den enkelte at ernære sig og leve af sit arbejde.

Jeg tænker naturligvis her på arbejdsgiverens forsøg på at indføre kvotestillinger på faste arbejdspladser, altså i de faste orkestre. Arbejdspladser, hvor arbejdspresset i forvejen er stort – til tider voldsomt - og hvor de arbejdsmiljømæssige belastninger, som musikerne udsættes for, er nedbrydende for helbredet. Det fører til fysisk og psykisk slitage og kan derfor blive en afgørende faktor for den enkelte musikers karriere på arbejdsmarkedet.

 

Solidaritet
Derfor er det fantastisk at opleve det sammenhold og solidaritet, som nu også Kapellets musikere har udvist, da de her i januar blev udsat for yderligere krav om besparelser.

Kapellets fællesskab og sammenholdet blandt musikerne vandt over ledelsens åndsforladte sparekrav, og musikerne fik landet en aftale. En svær aftale, men en bedre aftale end den, som ledelsen forsøgte at presse igennem.

Vi oplevede lignende sammenhold, da Underholdningsorkestret blev nedlagt. Der har musikerne ligeledes formået at stå sammen og kæmpe en meget ulig kamp for overlevelse. Det er jo ekstremt glædeligt, at det er lykkedes at bevare et nu velfungerende og kunstnerisk begavet orkester, som ved hjælp af kyndig ledelse og tæt sammenhold har formået at skabe fremadrettede betingelser, som sikrer orkestrets eksistens.

Solidaritet og sammenhold er vigtige begreber, som ligger dybt i musikernes natur og gener. Godt gået.