Anine Fuglesang

Skolebørn lærer at spille musik på iPad

Anine Fuglesang
Skolebørn lærer at spille musik på iPad

Med skoleprojektet Strøm Til Børn undervises og guides folkeskoleelever i at udfolde sig med en iPad som musikinstrument. De to musikere Jeanette Frederiksen og Rasmus Vincentz Jensen udgør indtil videre den eneste lærerduo i projektet.

 

Rasmus Vincentz Jensen og Jeanette Frederiksen sidder side om side i DMF Københavns bordeauxfarvede sofa og taler med stor energi og indlevelse om folkeskole-tilbuddet Strøm Til Børn, som er en del af non-profit foreningen Strøms vifte af aktiviteter. Sammen udgør de indtil videre den eneste lærer-duo, der med Strøm Til Børn tager rundt på folkeskoler og underviser klasser på 5. og 6. årgang i at lave musik på iPad.

- Strøm har en interesse i, at musik fylder mere i folkeskolen, og vi synes, det er interessant at bruge musikteknologi i undervisningen af børn. I den forbindelse var det oplagt at tage fat i folkeskolen, hvor musikundervisningen halter mange steder.

Sådan forklarer Rasmus Vincentz Jensen, dj, producer og booker på Culture Box, om konceptet, der efter nogle pilotprojekter blev til Strøm Til Børn i den fireårige rammeaftale, som Strøm tidligere på året indgik med Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Statens Kunstfond. Her forpligter foreningen sig til netop at udbrede kendskabet til elektronisk musik i folkeskolen.

Fortrolige med iPad’en

Jeanette Frederiksen og Rasmus Vincentz Jensen understreger, at de ikke vil overtage klassernes skemalagte musikundervisning, men at de – som en slags musikalsk tillæg – ønsker at samarbejde med klasselæreren, der har den tætteste relation til børnene.

- Det er meget svært for lærerne på folkeskolerne at leve op til de rigtigt fine læringsmål, der er formuleret inden for musikundervisningen. Her fremgår det, at børn i 5. og 6. klasse skal kunne udtrykke sig musikalsk, siger Jeanette Frederiksen, der har en baggrund som sanger, sangskriver og musiklærer.

Hun peger på, at det er stort problem, at så få børn kan spille et instrument.

- Mange børn i den danske folkeskole føler, at musiktoget allerede er kørt, hvilket er meget ærgerligt. Vi viser, at man kan bruge iPad’en som værktøj og instrument og lærer børnene, at musik er et udtryksmiddel. Mange børn ved meget om musik, har et forhold til musik og lytter meget til musik. Med iPad som instrument får børnene pludselig en mulighed for selv at spille, siger Jeanette Frederiksen.

Hun er egentlig ikke fortaler for, at der skal mere skærm ind i folkeskolen, men med en iPad og forskellige musik-apps i hånden lærer børnene selv at ’bygge’ musik. De bliver i stand til at skabe deres eget musikalske udtryk, og resultaterne er meget individuelle.

- iPad’en er en ramme, de er vant til at være i, og de er lynhurtigt fortrolige med brugerfladerne i de forskellige apps. De kan spille på et instrument, der hedder iPad, for det forstår de. De kan hurtigt gå fra at arbejde med den ramme de kender, til at bruge deres ører og udtrykke sig, forklarer Rasmus Vincentz Jensen.

Foto: Mads Mazanti

Foto: Mads Mazanti

Alle kan være med

Jeanette Frederiksen og Rasmus Vincentz Jensen afvikler Strøm Til Børn som et tredages forløb, hvor der arbejdes med forskellige niveauer. De to engagerede musik-formidlere kan meget hurtigt mærke, at børnene rykker sig og udvikler deres musik-kompetencer i løbet af de tætpakkede dage. Og det er en mærkesag for dem, at børnene skal ud over den første wauw-effekt og dybere ind i den elektroniske musikmuld.

- Vi tvinger børnene til at forholde sig til det, de hører, og sætte ord og lyd på, hvad de mener. Vi spørger: Kan du lide det her? Hvorfor kan du det?, siger Jeanette Frederiksen om den musikalske coaching, der fylder meget i Strøm Til Børn.

En vigtig del af projektet er at se eleverne individuelt og få alle med. Det er derfor også helt afgørende, at de er to i undervisningssituationen.

- Strøm Til Børn kan noget, fordi alle i klassen kan være med. Alle kan udvikle sig, og vi kan favne dem alle sammen, uddyber hun. Og Rasmus Vincentz Jensen supplerer:

- Vi fanger dem alle sammen. Der sidder altid én eller to, der har meget svært ved det af forskellige årsager, men vi fanger dem og får dem til at forstå i deres eget tempo og på deres helt egen måde.

I undervisningen benyttes apps som Tractor DJ, DM1 og Garageband, som på hver deres måde kan åbne nogle musikalske døre for de 10-12 årige børn. Der er som udgangspunkt ikke noget, der er rigtigt eller forkert i Strøm Til Børn. For de to undervisere er det vigtigste, at børnenes output lyder godt. Det er deres erfaring, at der skal sættes nogle klare rammer, hvis eleverne skal være kreative og skabe musik, og de følger derfor et fast forløb, som kan justeres fra gang til gang alt efter klassens sammensætning og forskellige udfordringer.

- Vi starter mandag morgen, og så er det full on. Vi kender ikke børnene, men klasselæreren, der kender dynamikkerne i klassen, kan tage konflikter i opløbet. Vi nedbryder alle de sociale mønstre, siger Rasmus Vincentz Jensen.

Det er et bevidst valg ikke at arbejde med den primære musiklærer for at undgå at adoptere indlærte mønstre fra musikundervisningen, der godt kan hæmme det frie flow.

- Vi går efter børnenes ører – dem har vi tillid til. Vi prøver hele tiden at give børnene tillid til, at det, de hører, er godt nok, fortæller Jeanette Frederiksen.

Det er de to Strøm-underviseres oplevelse, at klasselæreren undervejs i forløbet ser klassen i et nyt lys. De kan med musik-projektet få en større forståelse for, hvad der foregår i klassen, fordi undervisningen vender op og ned på fastlåste roller. Fagligt eller socialt svage elever kan i forløbet være dem, der skaber det mest fantastiske stykke musik.

- Vi vænner børnene til at lytte til hinandens musik og give hinanden feedback. Der er børn i klassen, der bliver løftet, som ikke bliver løftet til daglig, forklarer Jeanette Frederiksen.

Mange børn i den danske folkeskole føler, at musiktoget allerede er kørt, hvilket er meget ærgerligt.

Spiller sammen med andre fag

At målgruppen er landet på 5. og 6. årgang handler blandt andet om, at børnene på dette alderstrin er klar til at reflektere over og se sammenhænge i undervisningen.

- I Tractor DJ sammenligner vi med berettermodellen. Den kan børnene ikke endnu i 3. og 4. klasse, men i 5. og 6. klasse giver det meget mening, at musik kan fortælle en historie, forklarer Rasmus Vincentz Jensen om målet med at få iPad-musikundervisningen til at spille sammen med andre fag på skoleskemaet.

- Man kan sagtens forestille sig andre tværfaglige samarbejder. Det vil for eksempel være oplagt at snakke svingninger og lydbølger i fysik, fortsætter han.

Jeanette Frederiksen og Rasmus Vincentz Jensen har gennemført mere end ti Strøm Til Børn-forløb gennem Åben Skole, som er et tilbud til folkeskoler i Københavns Kommune, og målet er ar koble flere undervisere på i 2018. Mange af Strøms aktiviteter har i 2017 ikke været på fuldt blus, da meget energi internt i foreningen er gået med at lande den vigtige rammeaftale. For at introducere tanker og værktøjer bag projektet, er der også udviklet et Strøm Til Børn-opkvalificeringskursus på tre timer for folkeskolens musiklærere.

- Mange skoler bruger allerede iPad’en konstruktivt og godt, men der er også mange, der mangler inspiration og gode idéer. Vi har fundet ud af, at iPad’en er to ting: Den er værktøjet til at tale om for eksempel dur og mol. Og så er den et instrument, men det kræver, at lærerne forstår de muligheder iPad’en rummer, siger Jeanette Frederiksen, og fortsætter:

- I løbet af de tre dage får vi tændt børnene, og derfor vil vi gerne give lærerne nogle redskaber til at komme videre. Vi har meget fokus på processen, og hvordan vi får skabt musik. Det vil vi rigtig gerne give videre til dansklæreren og musiklæreren, så det kan bruges i andre sammenhænge.

Den sidste dag i forløbet bliver elevernes numre optaget, så de helt håndgribeligt står med en version af deres egne historier og værker. Men for de to undervisere er processen det essentielle i forløbet.

- Som afsluttet forløb oplever vi, at det fungerer. Udviklingsperspektiverne er sindssygt spændende, men forløbet har masser af værdi i sig selv, understreger Rasmus Vincentz Jensen, der oplever, at børnene synes, det er sjovt hele vejen igennem.

- Det er fantastisk at opleve en 10-årig lidt fortabt dreng, der er ked af at gå i skole, komme hen og sige, at det har været de bedste dage i hans liv. Der får man en klump i halsen. Det handler om, at børnene får lov til at udtrykke sig, for det er dét, musik kan, og det er dét, der bliver sat meget lidt fokus på i folkeskolen generelt. Der er X-Factor og YouTube over det hele, så alt handler om at shine. Men Strøm Til Børn handler om udtryk, og dét forstår børnene,” slutter Jeanette Frederiksen.

Af Mads Mazanti Foto Strøm, Lærke Feld Andersen


FAKTA

Et udsnit af de apps, der anvendes i Strøm Til Børn-undervisningen:

DM1
Pris: Gratis
Aldersgruppe: 5-100 år
App der med stor overbevisning både replikerer en lang række af de mest anderkendte trommemaskiner såsom Rolands 909, 808 men også congas, rocktrommer og obskure synths. Alt styres fra en simpel sequencer, og den er nem at komme i gang med. Herfra kan man udvide sine skills til blandt andet at optage hele numre, skifte mellem forskellige sequences og instrumenter live. Dens visuelle opbygning er nem at forstå og god at arbejde med.

Launchpad
Pris: Gratis
Aldersgruppe: 3-100år
En app, der lynhurtigt giver brugeren mulighed for, uden den mindste erfaring, at opbygge sit eget nummer baseret på forprogrammerede stykker musik. Appen er rigtig god til at give et indblik i, hvordan et stykke musik kan bygges op i forskellige lag. Man kan også nemt optage sit musikalske puslespil og exportere, hvis man gerne vil høre det senere.

Garageband
Pris: Omkring 70 kr.
Aldersgruppe: 10-100 år
Garageband er lillebror til Apple’s profesionelle DAW Logic Pro. En app med utrolig mange muligheder. Den fedeste feature er de mange “live” instrumenter, der giver brugeren mulighed for at “slå” på tromme, spille på klaver eller stryge på violin. Der er mulighed for at kvantisere sit spil eller fjerne tangenter, således der kun er en enkelte skalaer tilbage på skærmen (eks mol pentaton). Dette giver brugeren mulighed for meget hurtigt at bruge sin musikalske intuition uden nødvendigvis at have mange års øvelse.


FAKTA

Strøm

Organisationen arbejder overordnet for og med det elektroniske musikmiljø og har til formål at udbrede og styrke kendskabet til elektronisk musik i Danmark. Strøm er ikke en statsstøttet genreorganisation på linje med bla. TEMPI, ROSA og JazzDanmark.
Fra perioden 2017-2020 modtager Strøm tilskud via en rammeaftale med Statens Kunstfond, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune til aktiviteter.

Kilde: stromcph.dk