Anine Fuglesang

Københavns Kommune efterlyser ansøgere til de frie midler

Anine Fuglesang
Københavns Kommune efterlyser ansøgere til de frie midler

Kjeld Lauritsen, medlem af København Kommunes Musikudvalg, giver her en status på, hvordan det politiske arbejde med musikken går i København.

Københavns Musikudvalgs primære opgave er at fremme musiklivet i København, og det gør de ved at uddele honorarstøtte og Musikudvalgets frie midler. Begge støtteformer er noget, som musiklivet i København kan ansøge om.

Kjeld Lauritsen fortæller, at København Kommune råder over en del frie midler til musik, men at der er overraskende få ansøgninger til midlerne.

- En ansøgning er selvfølgelig ikke garanti for støtte til et projekt, men det undrer mig, at så få søger de frie midler. Puljen støtter bredt, og der gives årligt store beløb til kvalificerede ansøgere. Overordnet er der mange gode ansøgninger til skønne projekter, men oftest er det kun folk inden for stilarterne avantgardejazz, ny kompositionsmusik og klassisk musik, som søger. Vi har et stort og alsidigt musikliv i København, og derfor er det mærkeligt, at der ikke bliver søgt fra de andre dele af vores mangesidige musikliv i København. Så hvis du mangler penge til et projekt eller en koncert, så send endelig musikudvalget en ansøgning, lyder det opfordrende fra Kjeld Lauritzen.

Støtter musikerløn med 10 mio. om året

Derudover uddeler Musikudvalget honorarstøtte til spillesteder. Det samlede beløb er næsten 10 millioner kroner i København. Støtten skal bruges til tarifbetaling i forbindelse med koncerter på spillestederne.

Kjeld Lauritsen opfordrer musikerne til at være opmærksomme på hvilke steder, som har modtaget støtte, når der skal forhandles løn. Han fortæller, at han meget gerne vil høre hvilke spillesteder, der er gode og støtteværdige; men også om dem, der ikke er:

- Hvis man oplever problematikker med arrangører, hører vi gerne derom. Honorarstøtten er et af de eneste steder i kulturlivet, hvor tilskud er direkte målrettet musikeres løn, og det er derfor vigtigt, at pengene bruges på en god måde.

Store planer på tegnebrættet

Kjeld Lauritsen beretter også om, at de nye kommunalpolitikere er meget ambitiøse på musikkens vegne i København. Blandt andet arbejdes der lige nu med musikskolen, skolekoncerter og en overordnet plan for kommunens musikliv. Kjeld Lauritsen opfordrer DMF Københavns medlemmer til at kontakte ham, hvis der er nogen, der har gode inputs til København Kommunes musikpolitik, og som han kan bringe videre i sit arbejde.

DMF København arbejder samtidig videre med at påvirke og forme musikpolitikken i København, og vi modtager også gerne inputs fra medlemmer.

FAKTA

Musikudvalgets frie midler

Midlerne gives til musikaktiviteter i København Kommune.
Betingelser for at opnå støtte: Arrangementet skal finde sted i København, skal have offentlig adgang, og ansøgningen skal sendes senest 60 dage før arrangementet.
Hovedkriteriet for at få tildelt midlerne er, at musikken skal have høj kvalitet.
Ansøgere kan være musikere, foreninger, enkeltpersoner og spillesteder.
Musikudvalget har bl.a. støttet små festivaler og specielle events, men støtter også små koncerter.

Af Petrine Puper Jørgensen Foto Thomas Grøndahl