Anine Fuglesang

Musikken skal ikke bøde for ungdommens larm

Anine Fuglesang
Musikken skal ikke bøde for ungdommens larm

I forsommeren blev det besluttet, at forskrift for udendørs musikarrangementer skal revideres efter store opråb fra musiklivet om, at lydgrænserne var for strikse. I starten af september inviterede Teknik- og Miljøforvaltningen til dialogmøde om forskriften, hvor DMF København deltog sammen med flere af byens arrangører og lokaludvalg.

På mødet præsenterede udvalget nogle interne undersøgelser af blandt andet publikummers og naboers opfattelse af lyd ved en række af sommerens musikarrangementer. Undersøgelserne blev kun fremlagt mundtlig uden konkrete tal på undersøgelserne, hvilket gjorde det svært at vurdere resultaterne ud fra et fair grundlag.

Herefter opstillede forvaltningen en række konkrete ændringer til forskriften, hvor der langt fra blev taget hensyn til kvaliteten af livemusik. Det blev blandt andet foreslået, at forskriften fremover skal gælde alle typer af arrangementer, som indeholder musik, heriblandt maraton og triatlon, som spiller høj musik under arrangementet. Professionel livemusik blev derfor hurtigt skåret over én kam med alle slags arrangementer, som indeholder musik. Og musik blev gentagne gange refereret til som støj. 

Musik er ikke støj

Derudover blev det hurtigt gjort klart, at det var sideeffekterne af arrangementer med musik, som var det primære problem for borgere og naboer i København. Sideeffekter som unge, der fester og spiller høj musik på sound boxes samt larm i gaderne. Selve musikken fra livekoncerterne blev ikke nævnt som problematisk.

DMF København er enige i, at uhensigtsmæssig støj i København skal reduceres, men det er altså ikke de professionelt, arrangerede koncerter, som er skylden til dette. Musik er ikke støj, og arrangørerne af koncerter, festivaler og så videre har allerede en god dialog med myndigheder; de varsler arrangementer til naboerne og overholder de vedtagne lydgrænser samt start- og sluttidspunkter. Det var tydeligt, at borgerne og lokaludvalgene primært følte sig generede af nattelivets støj fra mennesker i gaderne – en ting, som musikerne absolut ikke skal klandres for.

Men det blev de til dialogmødet. Der blev lavet en klar kausalsammenhæng mellem musikarrangementer og efterfølgende støj i gaderne. Det blev også tydeligt, at forskriften for musikarrangementer blev lavet for at reducere støjen fra sidstnævnte, hvilket slet ikke hører til under en forskrift for musikarrangementer. Den diskussion hører til i forskriften ”Balance i nattelivet”, som konkret handler om støj i nattelivet, og som kommunen også er ved at udforme.

Professionelt afviklede koncerter betaler derfor prisen i form af strikse lydgrænser, fordi man forsøger at reducere støj i gaderne. Det giver ikke mening, og det er DMF Københavns forhåbning, at Teknik- og Miljøforvaltningen indser det absurde i situationen.

Politisk uenighed

Slutteligt vidner dialogmødet om, at der fortsat er intern uenighed i kommunen. Kultur- og Fritidsudvalget ønsker et pulserende kulturliv, mens Teknik- og Miljøudvalget forsøger at modarbejde det med strikse lydgrænser, som vil ødelægge det udendørs musikliv.

DMF København vil derfor opfordre de to udvalg til at finde ud af en fælles løsning, som stadig giver gode og ordentlige vilkår for udendørs livemusik i København.

Af Michael Justesen, formand for DMF København