Anine Fuglesang

Styrken ligger i fællesskabet

Anine Fuglesang
Styrken ligger i fællesskabet

Mia Dyberg er flyttet til Berlin, hvor improvisationsmusikken blomstrer. Samtidig arbejder hun for at styrke og udvide netværket af danske improvisationsmusikere i København. Blandt andet gennem kollektivet The Community.

Miljøet inden for improvisationsmusik er eksplosivt i Berlin. Rigtig mange musikere improviserer sammen, kender hinanden og spiller i konstellationer på kryds og tværs. I knap tre år har den dansk-svenske saxofonist og komponist Mia Dyberg boet i den tyske metropol; lokket dertil af tanken om et spirende og inspirerende musikmiljø.

- Alle kan spille med alle; hierarkier her er mere fleksible, og ældre og erfarne musiker som Tobias Delius spiller ofte med den yngre generation. Og man kan blive spurgt en uge før eller ligefrem den samme aften, om man gerne vil spille med til en koncert. Denne elasticitet er forfriskende, fortæller Mia Dyberg, der oplever, at hendes netværk ofte bliver udvidet.

- Det er vigtigt at finde nogle musikere, man spiller godt med, og med hvem man allerede har et sprog. Med fælles sprog og koncepter er det nemt at gå til, og man kan nemt skabe musik med retning sammen. 

- Jeg spiller blandt andet også i Klub Demboh, hvor jeg hver mandag i næsten et år har spillet sammen med seks andre musikere, blandt andre Tristan Honsinger og Axel Dörner. Det er et godt eksempel på, hvordan erfarne musikere spiller med yngre. Her får jeg trænet min evne til at holde fast i mit eget udtryk, samtidig med at jeg lytter til de andres meget stærke udtryk. Jeg finder ud af, hvor meget musikalsk information, jeg kan lytte til på én gang, og det er en god erfaring at få med sig, fortæller Mia Dyberg.

Spirende miljø i København

Mia Dyberg, der er uddannet på Rytmisk Musikkonservatorium, er noget af en ildsjæl. Med en morfar, der var en del af modstandsbevægelsen under Anden Verdenskrig og en mor, der har arbejdet for fagbevægelsen, ligger det hende ikke fjernt at arbejde for fællesskabet. I 2014 startede hun kollektivet The Community sammen med Nana Pi, som nu er blevet en forening med Maria Dybbroe, Jonathan Aardestrup og Asger Thomsen i bestyrelsen. Et internationalt kollektiv, der arbejder for at forbinde og udvide netværket af improvisatorer og musikere over hele verden.

Gennem forskellige arrangementer, blandt andet på Copenhagen Jazz Festival og Vinterjazz, er The Community også med til at styrke improvisationsmiljøet i København.

- Jeg oplever et spirende miljø i København. Selvom der er længere mellem koncerterne, er det langt mere organiseret end i Berlin, og der sker mere og mere. For eksempel er Mandagsklubben i Kødbyen et rigtig godt initiativ, fortæller Mia Dyberg.

Mandagsklubben er et samarbejde mellem spillestedet 5e og musiker Kresten Osgood, der kuraterer 3-6 forskellige bands hver mandag, og hvor improvisation hilses velkommen.

Samarbejde på tværs af landegrænser

Mia Dyberg har mange drømme. Sidste år tog hun initiativ til Improviser Summit; en ugelang workshop i Berlin, hvor danske og tyske improvisationsmusikere indgik i et tæt arbejdsfællesskab. Planen er, at Improviser Summit skal afholdes hvert andet år, skiftevis i Berlin og København. 

- Der ligger en stor styrke i kollektiver og arbejdsfællesskaber. Det er vigtigt, at vi skaber muligheder for hinanden. Det handler om at række ud og skabe nye forbindelser.

- Min næste drøm er at danne et netværk sammen med The Community, der rækker længere ud end til musikerne, og arbejdet er allerede påbegyndt. Et netværk mellem musikbranche og musikere på tværs af europæiske lande, hvor man giver noget værdig til fællesskabet og selv får en masse tilbage – og hele tiden med improvisationsmusik som kernen, slutter Mia Dyberg.

Af Anine Fuglesang Foto Ian Stenhouse